Đắk Nông: Cấp phát đồ bảo hộ lao động cho các hộ gia đình, cá nhân nhận khoán tại các cộng đồng thôn (bon). In
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 11 Tháng 8 2008 22:13
Nhằm trang bị cho người dân nhận khoán khi tham gia quản lý bảo vệ rừng được an toàn, cũng như để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Nông đã trích từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị để trang bị cấp phát đồ bảo hộ lao động cho các hộ gia đình, cá nhân nhận khoán quản lý bảo vệ rừng tại các cộng đồng thôn (bon).

Được sự đồng thuận của các cấp lãnh đạo, ngày 31/10/2016 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã tiến hành cấp phát trang bị đồ bảo hộ lao động cho 11 cộng đồng thôn (bon) (theo Thông báo số 19/TB-QBVR ngày 25/10//2016 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Nông) với số lượng 588 bộ đồ bảo hộ lao động, 588 đôi giày bộ đội cao cổ và 294 mũ cối. 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 17 Tháng 1 2017 06:44